Marjam Manteghi Srpski jezik ste naučili dolaskom na Balkan. Koje su Vaše omiljene čari našeg jezika i uopšte načina i kulture komunikacije? Omiljene čari srpskog jezika su neke reči koje tačno opisuju neka osećanja

UA novogodišnji intervjui TAMARA KUČAN GODINA PUNA IZAZOVA Tamara Kučan je spisateljica, osnivač i direktor izdavačke kuće Urban Art. Pre mesec dana, objavila je svoju četrnaestu knjigu pod nazivom Onlajn. Nastavak romana Oflajn, ali